Bidrag på våra insamlingsevent eller gåvor genom Swich 0766-317532(Person, Kontanter och Kort)

Datum              Vilken aktivitet                                                            Hur mycket           Totalt

1/1 Insamling Mirumgallerian Kontanter 13/12                                 679kr                 679 kr

30/1.                  SoH Tomas Hammar                                                   125 kr.                804 kr

1/2                      RoS Matlådor                                                                150 kr                954 kr

1/2                      SoH Jens Lager och Anna Gustavsson                      250 kr               1204 kr

4/2                       SoH Carl-Johan Person och Maria Elken Person   250 kr                1454 kr

6/2                       SoH Fredrik och Lucas Berggren                              250 kr                1704 kr

9/2                        SoH Kalle Eketörne                                                     250 kr                1954 kr

9/2                         SoH Lars Johansson                                                   125 kr                2079 kr

10/2                       SoH Louise Nilsson och Christer Pentola               250 kr                2329 kr

15/2                       SoH Mikael Laweby                                                    125 kr                2454 kr

Tack till alla som bidrar till insamlingen på ett eller annat sätt.