Bidrag på våra insamlingsevent eller gåvor genom Swich 0766-317532(Person, Kontanter och Kort)

Datum              Vilken aktivitet                                                            Hur mycket           Totalt

2/2                     SoH Björn Lindblom                                                    250 kr                   250 kr

28/2                  Assurgo Gåva                                                               3000 kr                3250 kr

28/2                 SoH  Andreas Odhage                                                    250 kr               3500 kr

6/3                   SoH Clas Person                                                              125 kr               3625 kr

6/3                   SoH Inge Wiggur                                                             125 kr               3750 kr

10/3                 SoH Andreas Sahlman                                                   125 kr               3875 kr

10/3                 Gåva                                                                                   100 kr               3975 kr

12/3                 SoH Jens Lager                                                                 125 kr                4100 kr

12/3                  SoH Anna Gusatvsson                                                   125 kr                4225 kr

14/3                   Nitoves  Gåva                                                               5000 kr                 9225 kr

25/3                   SoH  Kalle Ektörne                                                       125 kr                9350 kr

25/3                  SoH   Lennart Idegren                                                   125 kr                9475 kr

25/3                  SoH  Ingrid Idegren                                                       125 kr                9600 kr

25/3                  SoH  Robert Gustafsson                                                125 kr               9725 kr

25/3                  SoH  Louise Nilsson                                                        125 kr               9850 kr

25/3                  SoH  Maria Garmet                                                        125 kr               9975 kr

25/3                  SoH  Krister Pelto                                                            125 kr               10100 kr

25/3                  SoH  Annika Unger                                                         125 kr              10225 kr

25/3                  SoH Stefan Westberg                                                       125 kr               10350 kr

25/3                  SoH   Maria Elk Person                                                   125 kr               10475 kr

25/3                  SoH Clas Person                                                               125 kr                10600 kr

25/3                   SoH  Bengt Unger                                                           125 kr                 10725 kr

29/3                   SoH Johan Hellman                                                       125 kr                 10850 kr

29/3                   SoH  Björn Lindblom                                                      125 kr                10975 kr

29/3                    Gåva Thomas Svensk                                                    125 kr                11100 kr

29/3                   SoH  Emilio Forge                                                             125 kr                11225 kr

Tack till alla som bidrar till insamlingen på ett eller annat sätt.